Procedury higieniczne dla gabinetów zabiegowych

Zakłady, w których wykonywane są zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek (tatuaż, piercing, manicure, pedicure) należy traktować jak gabinety zabiegowe, stosując odpowiednie procedury sanitarne. Klienci korzystający z usług tych gabinetów są anonimowi. O ich stanie zdrowia nie wiemy nic, a mogą być nosicielami różnych chorób wywołanych przez:

Grzyby np. drożdżaki (Candida), łupież (Pityrosporium) Bakterie ropotwórcze np. gronkowca złocistego, paciorkowca Wirusy np. opryszczki (Herpex), grypy, oraz najgroźniejsze przenoszone drogą krwi HBV, HCV, HIV Nic nie wiedząc o stanie zdrowia klientów, każdego z nich powinno się traktować jako osobę potencjalnie zakażoną. Zagrożenie stwarza zamierzone lub niezamierzone przerwanie ciągłości tkanek podczas zabiegów kosmetycznych, golenia, tatuażu oraz innych czynności wykonywanych w zakładzie. Na ryzyko zakażenia narażeni są pracownicy mający kontakt z klientem, ale również inni klienci poprzez zainfekowane dłonie personelu lub źle przygotowane narzędzia. 

Zagrożenia epidemiczne wynikające z ingerencji w poszczególne obszary ciała spowodowały konieczność posługiwania się narzędziami, sprzętem o odpowiednim poziomie czystości mikrobiologicznej. Należy pamiętać, iż w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych może dojść do zakażenia na skutek używania nie zdezynfekowanych lub nieprawidłowo zdezynfekowanych albo niesterylnych narzędzi i przyborów takich jak np. nożyczki, cążki, igły, grzebienie, szczotki.

W związku z zagrożeniami występującymi w gabinetach kosmetycznych i tatuażu należy je traktować jako gabinety zabiegowe podlegające odpowiednim regułom reżimu sanitarnego.

Podstawowy zestaw procedur zawiera:
 • higieniczne mycie i pielęgnacja rąk
 • higieniczna dezynfekcja rąk
 • chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
 • postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • dezynfekcja i mycie łóżek i sprzętu w solariach
 • dezynfekcja i mycie narzędzi obrotowych
 • dezynfekcja i mycie powierzchni małych i trudnodostępnych
 • dezynfekcja powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • postępowanie z odpadami
 • pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej

Polecane zestawy środków czystości

Manualna dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie, często lekceważone i pomijane w procedurach dezynfekcyjnych, a szczególnie małe powierzchnie przedmiotów wchodzących w kontakt z ciałem pacjenta (klienta), mogą być rezerwuarem drobnoustrojów wywołujących poważne zakażenia. Utrzymanie właściwego poziomu higieny powierzchni zapewnić mogą tylko odpowiednie środki myjące i dezynfekcyjne nie wywołujące obciążenia dla otoczenia, ze względu na konieczność przeprowadzania dezynfekcji w obecności pacjentów (klientów).

więcej >>
ecolab procedury higieniczne medilab procedury higieniczne swish procedury higieniczne anios procedury higieniczne leira procedury higieniczne schulke procedury higieniczne
Kojarz nas ze słowami: środki czytości, chemia profesjonalna, środki dezynfekujące, środki czyszczące, procedury higieniczne
realizacja: WaWMedia 2009