Procedury higieniczne dla gabinetów zabiegowych

Zakłady, w których wykonywane są zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek (tatuaż, piercing, manicure, pedicure) należy traktować jak gabinety zabiegowe, stosując odpowiednie procedury sanitarne. Klienci korzystający z usług tych gabinetów są anonimowi. O ich stanie zdrowia nie wiemy nic, a mogą być nosicielami różnych chorób wywołanych przez:

Grzyby np. drożdżaki (Candida), łupież (Pityrosporium) Bakterie ropotwórcze np. gronkowca złocistego, paciorkowca Wirusy np. opryszczki (Herpex), grypy, oraz najgroźniejsze przenoszone drogą krwi HBV, HCV, HIV Nic nie wiedząc o stanie zdrowia klientów, każdego z nich powinno się traktować jako osobę potencjalnie zakażoną. Zagrożenie stwarza zamierzone lub niezamierzone przerwanie ciągłości tkanek podczas zabiegów kosmetycznych, golenia, tatuażu oraz innych czynności wykonywanych w zakładzie. Na ryzyko zakażenia narażeni są pracownicy mający kontakt z klientem, ale również inni klienci poprzez zainfekowane dłonie personelu lub źle przygotowane narzędzia. 

Zagrożenia epidemiczne wynikające z ingerencji w poszczególne obszary ciała spowodowały konieczność posługiwania się narzędziami, sprzętem o odpowiednim poziomie czystości mikrobiologicznej. Należy pamiętać, iż w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych może dojść do zakażenia na skutek używania nie zdezynfekowanych lub nieprawidłowo zdezynfekowanych albo niesterylnych narzędzi i przyborów takich jak np. nożyczki, cążki, igły, grzebienie, szczotki.

W związku z zagrożeniami występującymi w gabinetach kosmetycznych i tatuażu należy je traktować jako gabinety zabiegowe podlegające odpowiednim regułom reżimu sanitarnego.

Podstawowy zestaw procedur zawiera:
 • higieniczne mycie i pielęgnacja rąk
 • higieniczna dezynfekcja rąk
 • chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
 • postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • dezynfekcja i mycie łóżek i sprzętu w solariach
 • dezynfekcja i mycie narzędzi obrotowych
 • dezynfekcja i mycie powierzchni małych i trudnodostępnych
 • dezynfekcja powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • postępowanie z odpadami
 • pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej

Polecane zestawy środków czystości

Mycie i odkażanie rąk i ciała

Właściwe zabezpieczenie rąk oraz skóry eliminuje je jako źródło potencjalnego zakażenia. Zabezpieczenie, to nie tylko właściwy środek odkażający, ale również odpowiednie, nie wywołujące alergii preparaty myjące oraz środki pielęgnujące (kremy, balsamy)

więcej >>
ecolab procedury higieniczne medilab procedury higieniczne swish procedury higieniczne anios procedury higieniczne leira procedury higieniczne schulke procedury higieniczne
Kojarz nas ze słowami: środki czytości, chemia profesjonalna, środki dezynfekujące, środki czyszczące, procedury higieniczne
realizacja: WaWMedia 2009