Badanie wydajności wentylacji pod kątem wymogów Sanepidu

badanie skuteczności wentylacji warszawaCzy wiesz, że prowadząc lokal gastronomiczny jesteś zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów, jakie narzucają obowiązujące przepisy i lokalne jednostki Inspekcji Sanitarnej? Jednym z nich jest zadbanie o odpowiedni stan wentylacji lokalu. Aby funkcjonowała w sposób prawidłowy niezbędna jest jej okresowa kontrola i czyszczenie. Przeprowadzając regularne kontrole i czyszczenie wentylacji masz pewność, że wentylacja w Twoim lokalu odpowiada wymogom, jakie dla wentylacji stawia SANEPID.

Badanie wydajności wentylacji wykonuje się:

  • bezpośrednio po jej instalacji w momencie odbioru obiektu, by sprawdzić jej prawidłowe działanie i poziom hałasu (powinien być zgodny z obowiązującymi normami)
  • w trakcie jej użytkowania i eksploatacji (prawo budowlane zaleca przegląd wentylacji raz do roku)

Prawidłowo działająca wentylacja umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza, odprowadza ciepło, niweluje nieprzyjemne zapachy zapewniając komfortowe warunki pracownikom i klientom lokalu. W trakcie normalnego użytkowania wydajność wentylacji może ulec obniżeniu ze względu na zanieczyszczenia gromadzące się w przewodach wentylacyjnych i/lub zużywanie się poszczególnych elementów eksploatacyjnych instalacji. Żeby temu zapobiec zaleca się sprawdzanie wentylacji pod kątem pomiaru jej wydajności oraz jej sprawności.

Przeprowadzimy szczegółowe badanie wydajności wentylacji w Twoim lokalu uwzględniając specyfikę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy i wymogi lokalnego Sanepidu. W razie konieczności zalecimy jej naprawę lub czyszczenie, dzięki czemu unikniesz ewentualnych kar w przypadku kontroli. Badanie skuteczności wentylacji umożliwia wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości na etapie, na którym nie zagrażają one jeszcze normalnemu funkcjonowaniu lokalu gastronomicznego. Dodatkowo regularnie przeprowadzana kontrola wentylacji pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawami instalacji oraz usuwaniem skutków nieprawidłowego funkcjonowania instalacji, np. w postaci wilgoci w pomieszczeniu.

Używane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają aktualne protokoły kalibracji, co daje pewność właściwie przeprowadzonego badania.

Po kontroli otrzymasz protokół z pomiaru wydajności i głośności, który odbierany jest przez Sanepid przy odbiorze sanitarnym lokalu.

Podczas badania sprawdzimy:

  • wydajność wentylacji nawiewnej i wyciągowej
  • wartość temperatury
  • wartość ciśnienia
  • przepływ i regulację układu wentylacyjnego
  • zgodność pomiarów z projektem i obowiązującymi normami
  • poziom hałasu wydobywającego się z instalacji wentylacyjnej

Usługi, takie jak: odbiór wentylacji mechanicznej w nowopowstającym lokalu gastronomicznym, badanie skuteczności wentylacji, pomiar wydajności wentylacji czy rutynowa kontrola wentylacji przeprowadzamy na terenie miasta Warszawa oraz okolicznych miejscowości. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam przeprowadzać kontrole z uwzględnieniem wymogów, jakie musi spełniać wentylacja dla SANEPIDu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych Klientów oferujemy również mikrobiologiczne badanie wody przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Zamów okresowe badanie wentylacji!
Zyskaj gwarancję bezpieczeństwa w swoim lokalu!

Skontaktuj się z nami pod nr tel. 602 174 967 lub poprzez formularz kontaktowy.