Badanie wydajności wentylacji pod kątem wymogów Sanepidu

Czy wiesz, że prowadząc lokal gastronomiczny potrzebujesz spełnić szereg wymogów, jakie narzucają obowiązujące przepisy i lokalne jednostki Inspekcji Sanitarnej? Jednym z nich jest zadbanie o odpowiedni stan wentylacji lokalu. Aby funkcjonowała w sposób prawidłowy niezbędna jest jej okresowa kontrola i czyszczenie.

Badanie wydajności wentylacji wykonuje się:

  • bezpośrednio po jej instalacji w momencie odbioru obiektu, by sprawdzić jej prawidłowe działanie i poziom hałasu (powinien być zgodny z obowiązującymi normami)
  • w trakcie jej użytkowania i eksploatacji (prawo budowlane zaleca przegląd wentylacji raz do roku)

Prawidłowo działająca wentylacja umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza, odprowadza ciepło, niweluje nieprzyjemne zapachy zapewniając komfortowe warunki pracownikom i klientom lokalu.

Przeprowadzimy szczegółowe badanie wydajności wentylacji w Twoim lokalu uwzględniając specyfikę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy i wymogi lokalnego Sanepidu. W razie konieczności zalecimy jej naprawę lub czyszczenie, dzięki czemu unikniesz ewentualnych kar w przypadku kontroli.

Używane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają aktualne protokoły kalibracji, co daje pewność właściwie przeprowadzonego badania.

Po kontroli otrzymasz protokół z pomiaru wydajności i głośności, który odbierany jest przez Sanepid przy odbiorze sanitarnym lokalu.

Podczas badania sprawdzimy:

  • wydajność wentylacji nawiewnej i wyciągowej
  • wartość temperatury
  • wartość ciśnienia
  • przepływ i regulację układu wentylacyjnego
  • zgodność pomiarów z projektem i obowiązującymi normami
  • poziom hałasu wydobywającego się z instalacji wentylacyjnej

Zamów okresowe badanie wentylacji!
Zyskaj gwarancję bezpieczeństwa w swoim lokalu!

Skontaktuj się z nami pod nr tel. 602 174 967 lub poprzez formularz kontaktowy.