Badanie wydajności wentylacji pod kątem wymogów Sanepidu.

 

Sprawdzanie wentylacji Warszawa.

sprawdzanie wentylacji

 

Pomiar skuteczności wentylacji cena

Cena pomiaru skuteczności wentylacji to 35,00 za punkt pomiarowy (okap kuchenny, szacht/komin wentylacyjny, anemostat, kratka wyciągowa lub nawiewna), nie mniej jednak niż 700,00 zł za kompletną dokumentację do złożenia w SANEPID-dzie.

Cena pomiaru wentylacji zawiera protokół skuteczności wentylacji, wyliczenia ilości powietrza oraz pomiar hałasu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (zgodnie z wymogami jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) (§ 147 – §154) i zaleceniami służb SANEPID).

 

Sprawdzanie wentylacji Warszawa

Czy wiesz, że prowadząc lokal gastronomiczny jesteś zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów, jakie narzucają obowiązujące przepisy i lokalne jednostki Inspekcji Sanitarnej? Jednym z nich jest zadbanie o odpowiedni stan wentylacji lokalu. Aby funkcjonowała w sposób prawidłowy niezbędna jest jej okresowa kontrola i czyszczenie. Przeprowadzając regularne kontrole, czyszczenie i sprawdzanie wentylacji, masz pewność, że wentylacja w Twoim lokalu odpowiada wymogom, jakie dla wentylacji stawia SANEPID.

Sprawdzanie wentylacji poprzez pomiar skuteczności i wydajności wykonuje się:

  • bezpośrednio po jej instalacji w momencie odbioru obiektu, by sprawdzić jej prawidłowe działanie i poziom hałasu (powinien być zgodny z obowiązującymi normami)
  • w trakcie jej użytkowania i eksploatacji (prawo budowlane zaleca przegląd wentylacji raz do roku)

Prawidłowo działająca wentylacja umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza, odprowadza ciepło, niweluje nieprzyjemne zapachy zapewniając komfortowe warunki pracownikom i klientom lokalu. W trakcie normalnego użytkowania wydajność wentylacji może ulec obniżeniu ze względu na zanieczyszczenia gromadzące się w przewodach wentylacyjnych i/lub zużywanie się poszczególnych elementów eksploatacyjnych instalacji. Żeby temu zapobiec, zaleca się sprawdzanie wentylacji pod kątem pomiaru skuteczności, wydajności oraz sprawności.

Sprawdzanie wentylacji i pomiar jej skuteczności

Przeprowadzimy szczegółowe sprawdzanie wentylacji i badanie jej wydajności w Twoim lokalu, uwzględniając specyfikę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy i wymogi lokalnego Sanepidu. W razie konieczności zalecimy jej naprawę lub czyszczenie, dzięki czemu unikniesz ewentualnych kar w przypadku kontroli. Badanie skuteczności i sprawdzanie wentylacji umożliwia wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości na etapie, na którym nie zagrażają one jeszcze normalnemu funkcjonowaniu lokalu gastronomicznego. Dodatkowo regularnie przeprowadzana kontrola i sprawdzanie wentylacji, pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawami instalacji oraz usuwaniem skutków nieprawidłowego funkcjonowania instalacji, np. w postaci wilgoci w pomieszczeniu.

Używane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają aktualne protokoły kalibracji, co daje pewność właściwie przeprowadzonego badania sprawdzenia wentylacji.

Po kontroli i sprawdzeniu wentylacji, otrzymasz protokół z pomiaru skuteczności wentylacji, jej wydajności i głośności, który odbierany jest przez Sanepid przy odbiorze sanitarnym lokalu.

Sprawdzanie wentylacji Warszawa. Pomiar skuteczności wentylacji cena.

Podczas badania sprawdzanie wentylacji obejmuje:

  • wydajność wentylacji nawiewnej i wyciągowej
  • wartość temperatury
  • wartość ciśnienia
  • przepływ i regulację układu wentylacyjnego
  • zgodność pomiarów z projektem i obowiązującymi normami
  • poziom hałasu wydobywającego się z instalacji wentylacyjnej

Usługi, takie jak: odbiór wentylacji mechanicznej w nowo powstającym lokalu gastronomicznym, sprawdzanie wentylacji, pomiar jej skuteczności, badanie wydajności wentylacji, czy rutynowa kontrola wentylacji przeprowadzamy na terenie miasta Warszawa oraz okolicznych miejscowości. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam przeprowadzać kontrole z uwzględnieniem wymogów, jakie musi spełniać wentylacja dla SANEPIDu. Sprawdź wentylację już dziś!

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy również mikrobiologiczne badanie wody przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Zamów okresowe sprawdzanie wentylacji.
Zyskaj gwarancję bezpieczeństwa w swoim lokalu!
Konkurencyjna cena pomiaru skuteczności wentylacji.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. 602 174 967 lub poprzez formularz kontaktowy.
Sprawdzanie wentylacji Warszawa. Pomiar skuteczności wentylacji cena.