Procedury higieniczne dla placówek ochrony zdrowia.

Jesteś właścicielem lub kierownikiem placówki ochrony zdrowia? Prowadzisz prywatny gabinet? Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującą ustawą do Twoich obowiązków należy ocena ryzyka wystąpienia zakażenia podczas udzielania świadczeń zdrowotnych i opracowanie procedur higienicznych zapewniających bezpieczeństwo pacjentom i personelowi? Za ich nieposiadanie grożą wysokie kary! Jeśli jeszcze ich nie masz, stworzymy je dla Ciebie!

Procedury higieniczne dla palcówek ochrony zdrowia zawierają szereg wytycznych, do których powinni się stosować wszyscy pracownicy, aby uniknąć zakażenia lub zarażenia chorobą zakaźną siebie i pacjentów. Opracowując je, należy wziąć pod uwagę m.in. zakres prowadzonej działalności, wielkość jednostki oraz zagrożenia, które mogą wystąpić.

Dbając o najwyższą jakość usług w Twojej placówce, zacznij od bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zleć nam stworzenie procedur higienicznych i zyskaj pewność, że zawierają wszystkie niezbędne zapisy.

Procedury higieniczne opracowujemy na indywidualne zamówienie klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o środki do dezynfekcji stosowane w danej placówce i z uwzględnieniem wytycznych kontrolującego oddziału Sanepidu.

Procedury opracowujemy z należytą starannością, dając gwarancję ich akceptacji przez Sanepid.
Skontaktuj się z nami tutaj.

Podstawowy zestaw procedur zawiera:

 • higieniczne mycie i pielęgnacja rąk
 • higieniczna dezynfekcja rąk
 • chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
 • postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • dezynfekcja i mycie łóżek i sprzętu w solariach
 • dezynfekcja i mycie narzędzi obrotowych
 • dezynfekcja i mycie powierzchni małych i trudnodostępnych
 • dezynfekcja powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • postępowanie z odpadami
 • pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej

Procedury higieniczne dla gabinetów stomatologicznych.

Czy wiesz, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie procedur higienicznych w gabinecie stomatologicznym? Jeśli jesteś jego właścicielem lub kierownikiem, to zgodnie z obowiązującymi przepisami masz obowiązek stworzenia procedur higienicznych dla gabinetu z uwzględnieniem wytycznych lokalnego oddziału Sanepidu.

Procedury higieniczne określają szczegółowe informacje, jak postępować na kolejnych etapach pracy w gabinecie. Obejmują m.in. prawidłową dezynfekcję rąk, narzędzi i powierzchni. Pozwalają zachować bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu. Czy masz je już opracowane? Aby uniknąć kar, skorzystaj z naszych usług.

Przygotujemy dla Ciebie szczegółowe procedury higieniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając specyfikę branży, w której działasz i stosowane preparaty do dezynfekcji.

Nasze usługi to gwarancja jakości, terminowości i bezpieczeństwa w Twoim gabinecie. Wybierając nas, masz pewność, że uchronisz się od kar, a swoich pacjentów od zakażeń. Procedury opracowujemy z należytą starannością, dając gwarancję ich akceptacji przez Sanepid.

Skontaktuj się z nami tutaj. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Podstawowy zestaw procedur zawiera:

 • Higienicznego mycia i pielęgnacji rąk
 • Higienicznej dezynfekcji rąk
 • Chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
 • Postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • Dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • Dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych
 • Dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych
 • Mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni
 • Dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • Postępowania z odpadami medycznymi
 • Pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania

Procedury higieniczne dla lokali gastronomicznych.

Prowadzisz lokal gastronomiczny? Jesteś właścicielem restauracji, sklepu, hotelu, cukierni lub stołówki? Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami musisz wprowadzić HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) w swoim lokalu? Ma on na celu zapobieganie mogącym się pojawić nieprawidłowościom. Zapewnia bezpieczeństwo żywności i zapobiega zagrożeniom wynikającym z produkcji i obrotu żywnością.

Jeśli nie wiesz, jak stworzyć HACCP dla Twojej gastronomii, skorzystaj z naszej pomocy. Stworzymy dla Ciebie jasną i przejrzystą dokumentację HACCP uwzględniającą specyfikę Twojego lokalu i spełniającą wymagania kontrolującego oddziału Sanepidu. Zadbamy o wszystkie niezbędne aspekty, uwzględnimy ocenę ryzyka, charakterystykę krytycznych punktów kontroli. Przygotujemy kompletną instrukcję i opis procedur.

Przygotowujemy również dokumentację GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) i GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych).
Posiadamy wiedzę z zakresu norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Dajemy gwarancję wysokiej jakości przygotowanych dokumentów i ich akceptacji przez Sanepid.

Pamiętaj! Niewdrożenie systemu HACCP podlega karze. Nie ryzykuj! Zadbaj o bezpieczeństwo i najwyższe standardy w swoim lokalu. Skontaktuj się z nami tutaj.

Podstawowy zestaw procedur zawiera:

 • higieniczne mycie i pielęgnacja rąk
 • higieniczna dezynfekcja rąk
 • postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • dezynfekcja powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • postępowanie z odpadami
 • pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej

Mycie i odkażanie rąk i ciała

Właściwe zabezpieczenie rąk oraz skóry eliminuje je jako źródło potencjalnego zakażenia. Zabezpieczenie, to nie tylko właściwy środek odkażający, ale również odpowiednie, nie wywołujące alergii preparaty myjące oraz środki pielęgnujące (kremy, balsamy)

Proponowane produkty

Dezynfekcja narzędzi i powierzchni

Niewłaściwie zdezynfekowane – stanowią poważne źródło niebezpieczeństwa nie tylko dla pacjentów i pensjonariuszy lecz przede wszystkim dla pracującego personelu. Coraz bardziej skomplikowany sprzęt, precyzyjne narzędzia wymagają stosowania odpowiednich preparatów, których skuteczność jest równie istotna, jak tolerancja materiałowa (wartość zniszczonych narzędzi może być setki razy większa niż „oszczędności” wynikające ze stosowania niesprawdzonych, tanich preparatów). Tylko właściwie dobrane metody dezynfekcji i konserwacji narzędzi oraz odpowiednie procedury postępowania gwarantują długie i bezpieczne korzystanie z posiadanego przez Państwa instrumentarium.

Proponowane produkty

Manualna dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie – często lekceważone i pomijane w procedurach dezynfekcyjnych, a szczególnie małe powierzchnie przedmiotów wchodzących w kontakt z ciałem pacjenta (klienta), mogą być rezerwuarem drobnoustrojów wywołujących poważne zakażenia. Utrzymanie właściwego poziomu higieny powierzchni zapewnić mogą tylko odpowiednie środki myjące i dezynfekcyjne nie wywołujące obciążenia dla otoczenia, ze względu na konieczność przeprowadzania dezynfekcji w obecności pacjentów (klientów).

Proponowane produkty